นางสาวสายยวน ทรงศรี (งานที่ 2)

นางสาวสายยวน ทรงศรี ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ใบงานที่ ๒ การโอนอำนาจชั่วคราวตามกฎหมายของรัฐมนตรีจำนวน 31 ฉบับมาอยู่ในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยข้อกล่าวอ้าง “เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19”เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมมองของโสเครติสเป็นอย่างไร

ตอบ  อำนาจหากได้มาโดยความไม่ชอบไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตย การโอนอำนาจชั่วคราว 31 ฉบับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยข้อกล่าวอ้าง “เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19”นั้น เป็นการแก้ปัญหาที่ดีหากผู้ปกครองดีมีคุณธรรมและเสริมสร้างให้ประชานมีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้มองเห็นคือความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างคนรวยกับคน จนคนมีอำนาจกับสามัญชนคนธรรมดาที่ผ่านมาในหลายปีประเทศไทยยังคงย่ำอยู่กับที่และที่เลวร้ายไป กว่านั้นยังมาประสบกับปัญหาโรคระบาด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีอำนาจอยู่ในมือแต่หากขาด ปัญญา ความกล้าหาญ การควบคุมตนเองและความยุติธรรม ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขการกินดีอยู่ดีก็ ไม่เกิดกับประชาชน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ พรก. ฉุกเฉินก็ดี การล็อกดาวส์ก็ดี หากผู้ปกครองไม่มีความ ยุติธรรมก็หาเกิดประโยชน์ไม่

   หากโสเครติสยังมีชีวิตอยู่ในช่วงการเมืองของไทยที่ต้องการผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จภายใต้เงาการสั่ง การโดยพระราชาของประเทศคงถือได้ว่าเป็นผู้นำที่ชอบธรรมทางกฎหมายกล่าวคือโสเครติสยอมรับ กฎหมายมากนถึงขนาดยอมตายเพื่อรักษากฎหมาย ถึงแม้ว่ากฎหมายนั้นจะใช้อคติในการตรากฎหมายนั้นก็ตาม ดังนั้นการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยหรือรัฐผสมตามแนวคิดของท่านจึงให้ใครก็ได้ที่ต้องการทำให้สังคมดีขึ้นจะด้วยวิธีใดก็ตาม รัฐบาลไทยก็เช่นเดียวกัน

   วิธีการคิดและกระบวนการหาความรู้ การโอนอำนาจมาอยู่ในมือของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์อาชา เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19นั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ( หรือไม่ ) ถ้าหากว่าไม่ใช่รัฐบาลจะมีวิธีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร

   ประเด็นสำคัญมีอยู่ 2 อย่างคือ ข้อเสนอที่มีเหตุผล และข้อคัดค้าน

  1. เหตุผล โสเครติสยอมรับในการโอนอำนาจชั่วคราว 31 ฉบับมาบังคับใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19เพื่อให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีประกาศ พรก.ฉุกเฉินก็ดี ประกาศล็อคดาวน์-เคอร์ฟิวก็ดี หากวิธีการนั้นเป็นวิธีการและเหตุผลที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา
  2.  ข้อคัดค้าน หากวิธีการที่นั้นเกิดข้อผิดพลาดหรือเสียหายรัฐบาลจะมีวิธีการแก้ไขรับมือและรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ไหม อย่างไร

กระบวนการแสวงหาความจริงโดยวิภาษวิธี ( Dialectic )

คือการนำข้อเสนอที่มีเหตุผล Thesis และข้อคัดค้าน Antithesis มาหักล้างกันกระบวนการนี้ทำให้ข้อเสนอที่ไม่มีเหตุผลตกไปคงเหลืออยู่เฉพาะข้อเสนอที่มีเหตุผล

      ดังนั้นในมุมมอองของโสเครติสมองว่าการโอนอำนาจมาอยู่ในมือของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์อาชา เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19นั้นไม่ใช่วิธีการและเหตุผลที่ดีที่สุดเพราะประชาชนได้แลเห็นแล้วว่ากฎหมายที่บังคับใช้มีความล้มเหลวและมีแต่จะเพิ่มความเดือดร้อนอย่างทวีคูณให้กับประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *