Create an account :
ยินดีต้อนรับสู่เว็บ ดร.วรภูริ มูลสิน คิดผ่าน ทำผ่าน ชีวิตผ่าน
DR.WORABHURI :: ดูกระทู้ - นายสมโชค โสมเกตรินทร์ section02‏
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

นายสมโชค โสมเกตรินทร์ section02‏

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    DR.WORABHURI หน้ากระดานข่าวหลัก -> วิเคราะห์งานเพื่อน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
man
เว็บมาสเตอร์ pingkarat.com
เว็บมาสเตอร์ pingkarat.com


เข้าร่วมเมื่อ: 02/08/2010
ตอบ: 1363

ตอบตอบ: 24/09/2012 3:53 am    ชื่อกระทู้: นายสมโชค โสมเกตรินทร์ section02‏ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จากชิ้นงานของ: นายเสนีย์ จันทอง sect03 ศศ.บ.2.23

วิเคราะห์นโยบายยาเสพติดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาล นายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างมาก โดยเราจะเห็นได้ว่ามีการปราบปรามอย่างหนัก และนายกยังได้หมอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการปราบปรามยาเสพติด และร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเราต้องยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขั้นที่ดี แต่กระนั้นปัญหายาเสพติดก็ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง
ผมมีความคิดที่ว่าถ้าปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมเรา สังคมเราก็คงจะน่าอยู่ขึ้นมาก เพราะว่าปัญหาอาชญากรรมจะลดลงอย่างมาก เพราะว่าปัญหาอาชญากรรมส่วนหนึ่งก็มาจากยาเสพติดเป็นต้นเหตุ และเห็นด้วยกับนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังของรัฐบาล แต่ผมอย่างให้มันเป็นเพียงนโยบายที่แก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องกระทำการอย่างเร่งด่วน ส่วนในการดำเนินการต่อไป จะต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้นำพามวลมนุษยชาติเข้าสู้ยุควัตถุนิยม เมื่อวัตถุเจริญแต่ศิลธรรมหาได้เจริญตามไม่ มวลมนุษย์กระทำการต่างๆเพื่อให้ได้ครอบครองกับวัตถุที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงว่าจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม แก่งแย่ง แข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ไม่ตระหนักว่าจะขัดต่อจริยธรรม คุณธรรมหรือไม่ก็ตาม เกิดเป็นปัญหาสังคมอย่างกว้างขวาง สังคมเสื่อมโทรม และคนที่ไม่ได้ก่อแต่เป็นผู้รับกรรมก็คือ เยาวชน รับอาจมองพวกเขาเป็นตัวปัญหา ค้ายา เสพยา ก่ออาชญากรรม ซึ่งแท้จริงนั้นพวกเขาเป็นเพียงเหยื่อสังคม และรัฐบาลจะใช้มารตการใดๆในการปราบปรามก็คงไม่หมดหรอก แต่ถ้ารัฐบาลปราบคนของตัวเองให้ได้ก่อน ก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่ยาเสพติดจะไม่ก่อปัญหาในสังคมเรา เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ค้ายาระดับหัวหน้าใหญ่ก็จะเป็นผุ้มีอิทธิพลในท้องถิ่น นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ซึ่งเราก็คงจะได้ยินข่าวว่าตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด่หรือแม้แต่ในเรือนจำก็แปลสภาพเป็นศูนย์บัญชาการของยาเสพติด
ถ้ารัฐบาลปราบคนของรัฐบาลได้ จำกุมพ่อค้ายารายใหญ่และก็ส่งเสริมให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง รณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และสำคัญที่สุดรัฐบาลต้องดำเนินนโยบายให้ต่อเนือง ถาวร ปรับปรุงแก้ไขให้ทันกับสภาวการณ์ ไม่ใช่เป็นเพียงนโยบายที่หวังผลทางการเมือง สุดท้ายขอให้ยาเสพติดจงสาบสูญไปจากเมืองไทย ผมจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้สาธุ

โสเครตีส
คนทุกคนมีพันธะที่ยิ่งใหญ่ 3 ประการนั่นคือ พันธะต่อมโนสำนึกต่อตัวเขาเอง ต่อความจริง และต่อการแสวงหาคุณธรรม ถ้าหากว่าผู้ใดถูกบังคับ หรือ กระทำการที่ขัดต่อพันธะทั้งสามประการ คนผู้นั้นควรยินดีสระชีพของเขาเสีย แต่ไม่ควรโอนอ่อนหรือเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเอง
ถ้าหากว่าสังคมเรามีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยพันธะสามประการนี้ ปัญหายาเสพติด สังคม ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยและถ้าเราเป็นอยู่โดยไม่มีคุณธรรมก็จงสละชีพตัวเองเสียจะดีกว่า
ตามความคิดของผมคือ การที่รัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาจากยาเสพติดที่แพร่ระบาดอย่างมากในสังคมปัจจุบันนี้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
เนื่องจากในอดีต ประเทศไทยได้เกิดปัญหาทางด้านยาเสพติดระบาด ทำให้เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรม เยาวชนติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และการรัฐบาลชุดปัจจุบันได้กำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เป็นเรื่องที่ดีและสมควรปรับใช้นโยบายนี้โดนเร่งด่วน จะช่วยก่อให้เกิดผลดี ลดปัญหาอื่นๆที่ตามมา จะทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับในนาๆประเทศ
วิเคราะห์ในมุมมองของกราเบียล เอ อัลมอนด์
อัลมอนด์ มีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ โครงสร้าง-หน้าที่ ที่ว่าด้วยหน้าที่ของบุคล เป็นแนวความคิดที่ต่างจาก โสเครตีส ซึ่ง โสเครตีส มีแนวคิดในด้านของคุณธรรม จริยธรรม เป็นส่วนใหญ่ ในมุมมองของอัลมอนด์นั้น เน้นในด้านหลักของการปกครอง การใช้อำนาจตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประเทศ
ดังนั้น นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ อัลมอนด์เห็นว่า รัฐบาลต้องใช้อำนาจโดยเด็ดในการปราบปรามยาเสพติด และมอบหน้าที่ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ทหาร หน่วยงานต่างๆ รัฐบาลมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และส่งผ่านนโยบายมายังหน่วยงาน คือ ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานปราบปราม เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้อำนาจตามหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ให้ประสบผลสำเร็จตามแผนนโยบายของรัฐบาล เป็นแนวความคิดตามทฤษฏี โครงสร้าง-หน้าที่ ของอัลมอนด์

กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    DR.WORABHURI หน้ากระดานข่าวหลัก -> วิเคราะห์งานเพื่อน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
สถาบันการศึกษาใหนสนใจจะให้บรรยายโปรดติดต่อ  ที่เมล์ drnoppadon@windowslive.com