ร.ต.อ.อธิโชค พุทธปิยบูชา (งานที่ 2)

นโยบายการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดกับการซื้อวัคซีนคุณภาพที่ป้องกันโควิดได้ ในมุมมองของไฮเดกเกอร์เป็นอย่างไร จงอธิบาย

          ไฮเดกเกอร์จะมองละเอียดอ่อนในด้านคุณธรรม ศีลธรรม มองว่า การเยียวยาผู้ได้ผลกระทบจากโควิด จะต้อง

เยียวยาอย่างมีคุณธรรมอย่างเสมอภาคในทุกๆด้าน ทุกๆคน การเยียวยาในมุมมองของไฮเดกเกอร์ ควรแบ่งเป็น 2กลุ่ม ดังนี้

1.ผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิดโดยตรง

2.ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด

          ไฮเดกเกอร์มองว่านโยบายการเยียวยาต่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบต่อเชื้อโควิดโดยตรง(ติดเชื้อ) ตามหลัก ปัจจเจกชน ของไฮเดกเกอร์

1.จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

2.จะต้องมีศูนย์หรือสถานที่ หรือโรงพยาบาลที่ใช้สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด อย่างเพียงพอ

3.จัดหาบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการดูแลอย่างใกล้ชิด

4. จัดซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามารักษาอย่างเร่งด่วนและพอเพียง

5.ผลิตและทดลองวัคซีนเองอย่างมีคุณภาพ

6.ควบคุมดูแลจำกัดบริเวณผู้ที่ใกล้ชิด หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ โซนนิ่งจุดที่พบเชื้อ สังเกตอาการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

7.ฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่

          นโยบายการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในมุมมองของไฮเดกเกอร์ มองว่ามีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนและกระทบไปในทุกภาคส่วนทุกองค์กร รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบการโรงแรม ที่พัก ธุรกิจท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารและอีกมากมายรวมทั้งปัญหาการตกงานจากพิษการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนโยบายการเยียวยาของไฮเดกเกอร์เห็นว่า

               1.ให้กลุ่มผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนแจงรายรับรายจ่ายของกิจการที่โดนพิษโควิด

               2.รัฐบาลควรให้เงินกู้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยและกำหนดกรอบเงื่อนไขการชำระคืน        3.รัฐบาลควรเร่งฟื้นฟูประเทศให้ปราศจากโควิด ผลักดันเศรษฐกิจวิถีชีวิตของประชาชนให้มาดีกว่าเดิม       4.จัดหาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ตกงานในฮ้วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด เช่น รับสมัครบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานราชการในจำนวนหลายๆอัตราทั่วประเทศ เป็นต้น

          มุมมองการซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพของไฮเดกเกอร์ควรจัดซื้อในประเทศที่เขาประสบความสำเร็จในการรักษาประชาชนของเขา ควรจัดซื้อคุณภาพวัคซีนเกรดเอ ที่มีคุณภาพที่สุดมาให้ประชาชน แต่อีกมุมหนึ่งมองว่า รัฐบาลปัจจุบันลุแก่อำนาจ ไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะนำพาพี่น้องประชาชนผ่าวิกฤตโควิดนี้ไปได้ มีการคอลัปชั่นที่สูงมากเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้อง โอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและป้องกันโควิดได้Impossible เป็นไปไม่ได้  ครับ

ร.ต.อ.อธิโชค พุทธปิยบูชา

๑๔ กรกฎาคม ๖๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *