ธีรภัทร แสงศรี (งานที่ 2)

การที่รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งซื้อวัคซีน ชิโนแวค ที่มีรายงานไม่สามารถป้องกันไวรัสสายพันธ์เดลต้าได้ ในมุมมองของ เอ็มมานูเอล คานส์ มองอย่างไร

          ในมุมมองของคานท์ การจัดซื้อวัคซีน ซิโนแวค ของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อ       จริยศาสตร์ในความคิดของคานท์ โดยดูได้จากข้อกำหนดข้อแรกของคานท์ที่ว่าด้วยเรื่องเจตจำนงที่ดี ในที่นี้คือ การจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาลต้องเป็นสิ่งที่ดีโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกังขา แต่ในสถานการณ์ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าการจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีนัยยะแอบแฝง ด้วยราคาวัคซีนซิโนแวคที่มีราคาสูง รวมถึงคุณภาพที่ต่ำเมื่อเทียบกับวัคซีนยี่ห้ออื่นในตลาดโลกตอนนี้ เช่น ไฟเซอร์ หรือโมเดอน่า เป็นต้น จึงขัดกับหลักเจตจำนงที่ดี ซึ่งต้องเป็นการกระทำที่ไม่มีเงื่อนไข แต่การกระทำของรัฐบาลในการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคในครั้งนี้ เป็นเจตจำนงที่ดูมีเงื่อนไข และเกิดเป็นข้อกังขาในสังคม ทั้งในเรื่องราคาวัคซีน และคุณภาพของวัคซีน หรือขัดกับการกระทำที่ถูกต้อง เพราะการกระทำของรัฐบาลนั้นไม่บริสุทธิ์ใจต่อประชาชน การที่มีงานวิจัยรวมถึงการยืนยันจาก WHO ออกมาแล้วว่าวัคซีนยี่ห้อไหนมีคุณสมบัติในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้า แต่รัฐบาลก็ยังยืนยันที่จะซื้อซิโนแวคทั้งที่มีงานวิจัยแล้วว่าไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์นี้ได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุผลและไม่บริสุทธิ์ใจต่อประชาชน ทั้งที่ประชาชนควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพตั้งแต่แรก รวมไปถึงการบริหารงานต่างๆในเรื่องวัคซีนของรัฐบาลที่ไม่มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรก ตั้งแต่การเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ (Covax) โดยให้เหตุผลว่าระเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในฐานะปานกลาง การเข้าร่วมจะไม่สามารถเลือกวัคซีน และราคาที่ซื้อจะสูงกว่าประเทศในระดับยากจนกว่า ซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถเลือกวัคซีนได้ แต่ในระดับที่นานาชาติร่วมมือกัน การกระจายวัคซีนมาให้ประเทศต่างๆที่เข้าร่วม จะเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพอยู่แล้ว จึงดูเป็นการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ใจต่อประชาชน หรืออาจจะมีเบื้องลึกในเรื่องของสัญญาซื้อขายก็เป็นได้

          หรือในมุมมองของคานท์โดยรวม การจัดซื้อวัคซีนยังคงเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์หรือไม่ตรงกับหลัก         จริยศาสตร์ของคานท์ รวมทั้งรัฐบาลหรือองค์กรภายในประเทศยังปิดกั้นการจัดหาวัคซีนหรือเป็นการยืดเยื้อการนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับวัคซีนที่ดี หรือได้รับแต่ต้องเสียเงินเอง ซึ่งผิดกับมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถึงแม้การที่จะมีวัคซีนอย่างซิโนแวคมาฉีดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เป็นวัคซีนที่ด้อยคุณภาพ ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลในหลักการความเชื่อของอิมมานูเอล คานท์ ทั้งที่วัคซีนอื่นที่มีคุณภาพที่ราคาถูกกว่าหรือมากกว่าเพียงไม่กี่บาทกลับไม่ได้ถูกจัดสรรให้ประชาชนนั้นได้รับการฉีดฟรี ต้องเสียเงินในการฉีดเอง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ประชาชนควรลดค่าใช้จ่ายลง แต่กลับต้องมาแบ่งรับค่าช้จ่ายในการรับวัคซีนที่มีคุณภาพกว่าเอง

          จึงเห็นได้ชัดว่าการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานั้น เป็นการจัดซื้อที่ขัดกับความต้องการของประชาชนและสร้างความเดือดร้อน รวมถึงสร้างความกังวลในคุณภาพของวัคซีนที่ประชาชนจะได้รับ และยังมีผลข้างเคียงที่ประชาชนอาจเสียชีวิตได้ จึงไม่เป็นการกระทำที่ดี และไม่มีคุณธรรม ไม่ถือเป็นเจตจำนงที่ดีของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *